Lees deze pagina voor

Regelgeving

Met ingang van 1 januari 2014 kunt u de verordeningen van de gemeente Ameland vinden op www.overheid.nl onder 'Lokale wet- en regelgeving'. Lees meer over de Wet Elektronisch Bekendmaken.

 

Maatschappelijke zorg en welzijn

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Wet- en regelgeving

Binnen de gemeente Ameland, maar ook landelijk, hebben we te maken met diverse regelingen. Alle regelingen kunt u ook vinden op www.overheid.nl. Bekijk hier de diverse wet- en regelgeving.

Wilt u weten wie waarvoor is bevoegd? Deze informatie kunt u vinden in de Bijlagen statuut bevoegdheidsverdeling.