Planschade aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Planschade Rijksenergieprojecten

04-11-2020

Voor Rijksenergieprojecten (energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang) wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat. Zo'n besluit komt in een inpassingsplan, een bestemmingsplan op rijksniveau.

Het is mogelijk dat dit inpassingsplan schade voor u veroorzaakt. Dit heet planschade. Hiervoor kunt u een aanvraag (verzoek) om een tegemoetkoming indienen. De minister van EZK is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen.

Wat is planschade?

Planschade is zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade, ontstaan na wijziging van de planologie. Zo’n wijziging is bijvoorbeeld de vaststelling van een inpassingsplan. Of er schade is, wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen. Deze vergelijking bepaalt of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering.

Wanneer planschade aanvragen?

U kunt uw aanvraag voor tegemoetkoming in planschade indienen tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Van dat laatste is sprake als de beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is ingesteld of – als dat wel zo is - vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan heeft goedgekeurd.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag om een tegemoetkoming in planschade indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden. De gemeente stuurt vervolgens uw aanvraag door naar RVO.nl, die de behandeling overneemt:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afhandeling Planschade
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Met het aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject.

Rijksenergieprojecten

Rijksenergieproject             Rijksinpassingsplan onherroepelijk op
Doetinchem-Wesel 380 kV24 februari 2016
Windpark Krammer16 maart 2016
Windpark Wieringermeer4 mei 2016
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer21 februari 2018
Windpark Fryslân5 mei 2018
Netversterking Marnezijl - Oudehaske21 juli 2018
Zuid-West 380kV west (Borssele-Rilland)8 augustus  2018
Windpark Zeewolde19 december 2018
Windpark N3329 mei 2019
Eemshaven OS - Vierverlaten 380 kV9 oktober 2019
Windpark Windplan Blauw6 november 2019
Net op Zee Hollandse Kust ( noord) en Hollandse Kust (west alpha)13 mei 2020
Windpark Windplan Groen16 september 2020

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.